Make your own free website on Tripod.com
Literasi Maklumat dalam KBSR KBSM

1. Frasa dalam Falsafah Pendidikan Negara yang merujuk kepada kepentingan literasi maklumat

2.  Ciri yang perlu ada pada seseorang guru bagi membolehkan beliau mengajar literasi maklumat secara berkesan 3.  Ciri pengajaran pembelajaran yang menekankan aspek-aspek literasi maklumat selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara

Perancangan Dan Penilaian Program Literasi Maklumat Sekolah

1. Sekolah perlu mengadakan Jawatankuasa Program Literasi Maklumat yang bertanggungjawab membuat perancangan dan penilaian program-program literasi maklumat sekolah

2. Peranan yang boleh dimainkan oleh pihak sekolah bagi melibatkan pihak luar dalam program literasi maklumat sekolah

3. Perkara penting yang perlu ada dalam perancangan untuk menjayakan sesuatu program literasi maklumat 4. Cara bagaimana pihak pentadbir sekolah dapat membantu dalam menjayakan sesuatu program literasi maklumat 5. Cara guru kelas melaksanakan dan menilai sesuatu program literasi maklumat seperti projek galakan membaca/buku skrap 6.  Ciri pusat sumber yang boleh menyumbang kepada kejayaan sesuatu program literasi maklumat di sesebuah sekolah. 7. Petunjuk kejayaan sesuatu program literasi maklumat di sekolah

Literasi Maklumat Sebagai Polisi Sekolah

1. Pengenalan

2. Peranan penyelaras pusat sumber sekolah dalam menjayakan program Literasi Maklumat Sebagai Polisi Sekolah 3. Peranan seorang ketua panitia dalam menjayakan program Literasi Maklumat Sebagai Polisi Sekolah
obiza/ipda/93-98