Make your own free website on Tripod.com
Pedagogi Literasi Maklumat


 
 

1.  Kaedah Pengajaran Terasing

(a)   Definisi

(b)  Kelebihan kaedah pengajaran secara terasing (c)  Kelemahan kaedah pengajaran secara terasing

2. Kaedah Pengajaran  Bersepadu (Integrasi)

(a) Definisi:

(b) Kelebihan sesi pengajaran pembelajaran bersepadu termasuk (c)  Kelemahan sesi pengajaran pembelajaran bersepadu termasuk (d)  Cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pengajaran literasi maklumat

3.  Kaedah Pengajaran Berpasukan (Team-Teaching)

(a) Definisi:

(b) Ciri sesuatu sesi pengajaran dilaksanakan secara berpasukan termasuk adanya: (c) Cabaran yang akan dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pengajaran berpasukan

4.  Pengajaran Pembelajaran Kolaboratif

(a) Definisi:

(b) Ciri-ciri penting termasuk berlakunya (c) cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seorang guru yang menggunakan

 

obiza/ipda/93-98