Make your own free website on Tripod.com
Pembentukan Kurikulum Literasi Maklumat

Pembentukan kurikulum berlangsung pada setiap peringkat pelaksanaannya dan berakhir pada

sesi pengajaran pembelajaran yang dilakukan.

Perubahan kurikulum sentiasa berlaku pada suatu kurikulum yang bersifat dinamik dan berlaku

setelah sesuatu kurikukulum dilaksanakan.

Kurikulum Literasi Maklumat menjadi landasan kepada proses pelaksanaan pengajaran

pembelajaran literasi maklumat di sekolah dan merupakan satu panduan bagi guru melaksanakan

aktiviti pengajaran pembelajaran literasi maklumat.  Suatu kurikulum literasi maklumat perlu

dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tertentu bagi memenuhi kehendak negara, masyarakat dan

individu serta sesuai dengan frasarana pendidikan dan persekitaran sekeliling murid.


Jenis-jenis Kurikulum Literasi Maklumat


Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kurikulum di peringkat sekolah


Prinsip bagi membina kurikulum yang baik


Bahan kurikulum yang boleh dijadikan yang boleh dihasil oleh pihak sekolah sebagai panduan untuk mengajar literasi maklumat


Faktor-faktor yang boleh membawa kepada pembaharuan suatu kurikulum yang sedia ada.


Jenis-jenis perubahan yang boleh berlaku kepada kurikulum


Peranan penyelaras pusat sumber dalam pembentukan kurikulum literasi maklumat di peringkat sekolah.


Peranan seorang guru mata pelajaran dalam pembentukan kurikulum literasi maklumat di peringkat sekolah

obiza/ipda/93-98