Make your own free website on Tripod.com
Lagu-lagu yang kebanyakannya didapati dari serata internet


midi melayu

midi negeri

midi inggeris

midi filem

Campuran real audio             (perlu RealAudio Player)

Site lagu melayu real audio    (perlu RealAudio Player)

Site nasyid real audio     (perlu RealAudio Player)

(download RealAudio player di sini)