Make your own free website on Tripod.com
Inovasi Teknologi Komputer Dalam Bilik Darjah

oleh

Omar Bin Zakaria

Jabatan Teknologi Pendidikan

Institut Perguruan Darulaman

Rasional

1.  Kemajuan teknologi komputer telah mula menyerap ke sekolah

2.  Komputer bukan lagi satu alat yang menakjubkan guru

3.  Komputer tidak lagi terlalu mahal untuk dimiliki

4.  Komputer digunakan oleh guru tidak hanya sebagai alat pengurusan tetapi juga untuk

5.  Sudah tiba masanya kemajuan itu disalurkan kepada proses pengajaran pembelajaran
 
            dalam bilik darjah


Inovasi yang dicadangkan

1.  Menggunakan monitor komputer lama sebagai alat tayang persembahan komputer

2.  Menggunakan televisyen sebagai alat tayang persembahan komputer

3.  Menggunakan komputer sebagai alat sebaran maklumat di sekolah sambungan rasional

4.  Mengumpul sumber untuk membina bahan bantu mengajar belajar dari pelbagai media

5.  Integrasi alat elektronik dengan komputer sebagai alat bantu mengajar


1.  Monitor lama sebagai alat tayang persembahan komputer


2.  Televisyen sebagai alat tayang persembahan komputer


3.  Menggunakan komputer sebagai alat sebaran maklumat di sekolah


4.  Mengumpul sumber bagi membina bahan bantu mengajar belajar dari      pelbagai media


5.  Integrasi pelbagai alat elektronik dengan peralatan komputer sebagai                  alat bantu mengajar


6.  Internet dalam bilik darjah

obiza/ipda/93-98